Akciğer Kanseri, Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri, Belirtileri ve TedavisiUzmanlar Türkiye’de Akciğer Kanserinin en çok erkeklerde görüldüğünü belirterek, dünya genelinde 2018 verilerine bakıldığında tanı konulan hasta sayısının 3 milyona yaklaştığını söyledi.

Dünya genelinde 2018 yılında akciğer kanseri tanısı alan hasta sayısını 3 milyona yaklaştığını, aynı yıl 1 milyon 76 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirten uzmanlar, Akciğer kanserinin, Türkiye’de en çok erkeklerde görülmesine rağmen, kadın kanserleri arasında da hızla arttığını vurguladılar.

Aktif sigara içicisi olmak kadar, pasif sigara içiciliği de akciğer kanserinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir. Ayrıca günümüzde sigara dışında çevresel ve mesleki etkenler, hava kirliliği de önemli risk faktörleri arasındadır.

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, akciğer dokusunda kontrolsüz ve anormal çoğalan değişmiş hücre grupları ile oluşan kötü huylu tümörlerdir.

Tüm dünyada en çok görülen kanserler arasında yer almakta ve kanserden ölümlerde hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk sırayı almaktadır.

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Bu iki grubun tedavi yaklaşımları birbirinden tamamen ayrıdır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri çok daha agresif seyreden ve hızlı yayılan akciger kanseri türüdür. Temel olarak tedavisinde kemoterapi primer yeri almaktadır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ise farklı alt tipleri ile birlikte tespit edildiği evreye göre tedavi seçenekleri belirlenen akciğer kanseri türüdür.

Erken evrelerde cerrahi tedavi hastalıksız sağ kalımı yüksek oranlarda sağlayabilmekte, evre ilerledikçe tedaviye kemoterapi, radyoterapi ve gerektiğinde immünoterapiler ilave edilerek etkinlik arttırılmaya çalışılmaktadır.

Image title

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Aktif sigara içicisi olmak kadar, pasif sigara içiciliği de akciğer kanserinin ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerdir. Ayrıca günümüzde sigara dışında çevresel ve mesleki etkenler de önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır.

 • Sigara İçmek
 • Pasif Sigara Maruziyeti
 • Genetik Faktörler
 • Yaş
 • Aile Hikayesi
 • Metaller “Arsenik(As) – Krom(Sn) – Nikel(Ni)”
 • Egzoz gazı,
 • Asbest “Elyaf yapısındaki silikat mineralleridir”
 • Silika “Maden, kil, çimento ve kömür ocaklarında maruz kalınan silisyum dioksit tozlarıdır”

Sigaraya bağlı ve sigaraya bağlı olmayan akciğer kanseri birbirinden farklılık gösterir. Hava kirliliği, kömür ateşi, radon gazı, asbest gibi çevresel etkiler de akciğer kanserine neden olabilmektedir. O yüzden sadece sigara içenler akciğer kanseri olur gibi net bir kanıdan hareket edip olası belirtileri görmezden gelmemek gerektir.

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin en genel belirtisi inatçı ve geçmeyen öksürüktür ve sigara gibi nedenlerden dolayı olduğu düşünülüp hafife alınmamalıdır.

 • Öksürük 3 haftadan fazla sürüyorsa,
 • Öksürüğün şeklinde bir değişiklik olduysa,
 • Öksürükle birlikte kanlı balgam geliyorsa

akciğer kanseri belirtisi olabileceği mutlaka öngörülmeli ve derhal bir uzmana başvurulmalıdır.

Ayrıca,

 • Nefes darlığı,
 • Hırıltılı solunum,
 • İştah kaybı,
 • Kilo kaybı,
 • Ateş,
 • Ses kısıklığı,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yüz ve boyunda şişme,
 • Omuz ve kol ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Yutma güçlüğü,
 • Baş ve kemik ağrısı,
 • Yorgunluk ve halsizlik

de akciğer kanseri belirtileri arasında sayılır. Bu belirtiler bir çok hastalıkta görülebildiği için ihmal edilebilmektedir.

Akciğer kanseri, sıklıkla kemik, karaciğer, beyin ve böbrek üstü bezlerinde hızlı yayılım gösterebildiği için erken tanı çok önemlidir.

Akciğer Kanserinin Metastaz Yaptığı Yerler

 • Kemik
 • Karaciğer
 • Böbreküstü Bezi
 • Beyin
 • Karşı akciğer

Akciğer kanserinin belirtileri oldukça sinsi olabilir.  Hastaların ortalama dörtte birinde kanser, hiçbir belirti vermeden oluşabilir, çoğu kişi kanser olduğunu başka sebeplerle akciğer röntgeni çektirdiğinde öğrenebilir, bu nedenle rutin kontroller çok önemlidir.

Akciğer Kanserinde Erken Tanı İle Kanser Önlenebilir mi?

Akciğer kanserinde belirtilerin oluşumu birkaç yıl sürebilir ve bazen de hiç belirti vermeden sinsice ilerleyebilir, bu yüzden tarama programları içinde değerlendirilemeyen bir kanser türüdür.

Akciğer Kanserinin Erken Tanı ve Tedavisi için Ne Sıklıkta Kontrol Yaptırılmalı?

Sigara İçmeyenler için Kontrol Sıklığı

Ailesinde kanser öyküsü olsun olmasın, sigara kullanmayan ve herhangi bir şikayeti olmayan 40 yaş üstü herkesin yılda bir kez rutin kontrolden geçmesi erken teşhis için oldukça önemlidir.

Kontroller esnasında hastaya çekilen akciğer grafisi, akciğerlerde şüpheli lezyon olup olmadığı konusunda bilgi verecektir.

Kontroller için Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi hekimlerinden randevu alınabilir. Randevu almak için tıklayınız.

Sigara İçenler  için Kontrol Sıklığı

Sigara kullanan ve herhangi bir şikayeti olmayan 40 yaş üstü herkesin yılda bir kez rutin kontrolden geçmesi erken teşhis için oldukça önemlidir.

Kontroller esnasında hastaya çekilen düşük doz akciğer tomografisi ( toraks BT= Chest CT CT) , yüksek riskli grupta yer alan bireylerde erken evre lezyonların tespit edilmesinde oldukça önemlidir.

Kontroller için Göğüs Hastalıkları ya da Göğüs Cerrahisi hekimlerinden randevu alınabilir.


Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi YöntemleriImage title

Akciğer Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Radyolojik Tetkikler

 • X-ray
 • Tomografi
 • MRG

Nükleer Tıp Tetkikleri

 • PET-CT
 • Kemik Sintigrafisi

Girişimsel Yöntemler

 • Bronkoskopi
 • Mediastinoskopi
 • Videotorakoskopi
 • Torakotomi


Image title

Akciğer Kanseri Tanı Yöntemleri

Akciğer kanserinin küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan olarak iki ana gruba ayrılır  ve bu kanserlerin farklı genetik özellikleri vardır.

Akciğer kanseri şüphesi ile gelen hastalarda öncelikle hastanın şikayetleri detaylı olarak dinlenir; kendisindeki ve ailesinde sağlık öyküsü öğrenilir.

Ardından röntgen, tomografi, MR, PET Tomografi görüntüleme yöntemleri ile hasta değerlendirilir.

Eğer kanser şüphesi varsa akciğer ve/veya lenfbezi için doku biyopsisi yapılır. Eğer akciğer kanserinden şüpheleniliyorsa balgam tetkiki (balgam sitolojisi; akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan materyalin mikroskopta incelenmesi) de doktor tarafından istenebilir. Bu tetkik, akciğer kanserini tespit etmek için basit ve yararlı bir testtir.

Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer kanseri 4 evre olarak tanımlanır.

1.Evre Akciger Kanseri: Kanser akciğer içindeyse ve 5cm’den küçük ise Evre1 olarak tanımlanır.

2.Evre Akciğer Kanseri: Kanser en yakın konumdaki lenf bezlerine (N1) yayılmışsa veya sadece diyafram ya da plevra (akciğer zarı) komşuluğunda ise Evre2 olarak tanımlanır.

3.Evre Akciğer Kanseri: Kanser, 

 • Nefes borusunun her iki akciğer için ayrıldığı noktaya (karina) yakın ise veya
 • Büyük damar invazyonu(tutulumu) var ise veya
 • Akciğer içinde yayılımı var ise Evre3 olarak tanımlanır.

4.Evre Akciğer Kanseri: Kanser,  komşu olmayan organlara ( karaciğer, böbrek üstü bezleri, kemikler vb) metastaz ( yayılım) yaptıysa Evre4 olarak adlandırılır.

Akciğer kanserinde uygulanan tedavi protokolleri herbir evre için birbirinden farklılık gösterir.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Cerrahi

 • Küratif (Anatomik rezeksiyon
 • Palyatif

Medikal Onkoloji

 • KT
 • Immunoterapi

Hedefe Yönelik Tedaviler

Radyasyon Onkolojisi

Akciğer Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanseri tedavisi, diğer kanser türlerinde olduğu gibi

Hastanın genel sağlık durumu,

 • Hastalığın evresi ve
 • Kanser tipi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir, farklı tedavi kombinasyonları ve kişiye özel tedavi uygulanır.
 • Cerrahi müdahalenin tipi kanserin akciğerdeki yerleşimine bağlıdır.

1. Evre akciğer kanseri denilen grup erken teşhis edilen akciğer kanseridir ve tedavi oranı yüksektir. Lenflere sıçramadığı ve metastaz yapmadığı için de cerrahi, en uygun tedavi seçeneğidir. Tüm incelemeler sonun da cerrahi tedavi uygulanabilen hasta grubunda hastalıksız sağ kalımın diğer tedavi yöntemlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Ancak;

 • Tümörün yerleşim yeri,
 • Tümörün büyüklüğü,
 • Tümörün yayılma alanı ya da
 • Hastaya bağlı faktörler

nedeni ile cerrahi uygulanamayan hasta grubunda da kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler de  uygulanmaktadır.

Bu tedavi yöntemleri tek başına ya da diğer tedavi seçenekleri ile beraber uygulanabilmektedir.

Tümörün hücresel yapısı ve mikroskobik bazı özelliklerine göre ise akıllı ilaçlar, hedefe yönelik ilaç uygulamaları da güncel tedavi yöntemleri arasındaki yerini almıştır.

Akciğer kanserinde aşı uygulaması ise özellikle medikal tedaviden fayda gören ileri evre akciğer kanserli hastalarda uygulanmaya başlanmıştır.

Akciğer Kanseri Tanı, Tetkik ve Tedavisi için Hangi Branş Hekimine Başvumak Gerekir?

Akciğer Kanseri ile ilgili Başvurulabilecek Branşlar

 • Göğüs Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Medikal Onkoloji
 • Radyasyon Onkolojisi


Image title


Akciğer Kanseri tanı ve tetkiki için Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi branşlarına başvurulması önerilir.

Akciğer kanserinde, uygun hastalarda en etkin ve hastalıksız sağ kalımı sağlayan tedavi “cerrahi” dir. O nedenle Akciğer Kanseri tanısı almış hastaların ilk etapta Göğüs Cerrahisi hekimine başvurması önerilir.

Hastalığın evresine, tümörün boyut ve yerleşimine göre gerekli durumlarda Medikal Onkoloji ve/veya Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gündeme gelebilir.

Akciğer Kanseri, Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Öksürük 3 haftadan fazla sürüyorsa öksürüğün şeklinde bir değişiklik varsa ve öksürükle birlikte kanlı balgam geliyorsa derhal bir uzmana başvurulmalıdır.

Hastalığın evresi ve kanserin tipi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişen akciğer kanseri 4 evreden oluşur.

Cerrahi medikal onkoloji hedefe yönelik tedaviler ve radyasyon onkolojisi tedavileri uygulanabilmektedir.

Prof. Dr.
Süleyman Bülent Arman
Göğüs Cerrahisi
MEDICANA KADIKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 10.03.2020 11:15
Son Güncelleme: 27.01.2023 01:25
Oluşturan: Süleyman Bülent Arman
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri