Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri - Radyasyon Onkolojisi - Radyoterapi

Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri - Radyasyon Onkolojisi - RadyoterapiRadyoterapi nedir?

Radyoterapi, kanser hücrelerinin yüksek enerjili radyasyon ile öldürülmesi ya da çoğalmalarının durdurulması demektir. Kanser olgularında ameliyat ve kemoterapi gibi bir tedavi yöntemidir ve tek başına yapılabileceği gibi ameliyat öncesi, sonrası ya da kemoterapi beraberliğinde uygulanabilir. Tedavinin şekli; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen kanserin türü, evresi, yerleşim yeri gibi birçok önemli faktöre bağlıdır.

Bu tedavi kararları, birçok farklı tıp branşından uzman hekimlerin hastayı en başından beri birlikte görüp değerlendirmeleri sonucu alınır ve her hasta ayrı değerlendirilir. Bu nedenle aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi kendi şartlarında planlanır. Radyoterapinin kemoterapiden farkı sadece ışınlanan bölgedeki kanser hücrelerini öldürmesi ve o bölgeden hastalığın tekrarlamasını engellemesi ya da en aza indirmesidir. Kemoterapi ise kansere yönelik ilaçların damar yoluyla verilerek tüm vücuda yayılması ve kan ve dokulardaki tümör hücrelerinin ölümünün sağlandığı bir tedavi şeklidir.

Hastalığın Tamamen Ortadan Kalkması Hedefleniyor!

Radyoterapi amaçlanan hedefe göre genel olarak iki gruba ayrılır:

Küratif (iyileştirici) radyoterapi

Hastalık hakkındaki mevcut bilgiler ışığında, hastalığın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğu durumlarda uygulanır. Tek başına ya da ameliyat ve/veya kemoterapi ile birlikte verilebilir.

Tedavi süresi 5-8 hafta arasında değişir.

Şikâyetlere yönelik (Palyatif) radyoterapi

Bu tip tedavide amaç sadece hastalığın belirtilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Yüksek teknolojiye sahip cihazlar

Radyasyon onkolojisi üç boyutlu konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi yapılmasına olanak tanıyan cihazlarla yapılmaktadır. Bu cihazlar; en son teknolojiye sahip cihazlar olup, yüksek tedavi dozlarına çıkılmasına olanak tanıyarak, kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlayan ve böylece yineleme şansını en aza indiren cihazlardır. Hem yüzeyel hem de derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Cihaz aynı zamanda tüm vücut ve yarı vücut ışınlaması yapma özelliğine de sahiptir. Özellikle kemik iliği nakli ve bir tür cilt lenfomasında tüm vücut ışınlaması gerekmektedir.

Radyasyon onkolojisi bölümünde kanser hastalarının ışın tedavilerinin planlanmasında yol gösterici olarak PET-CT kullanılmakta ve bu sayede canlı olan tümör hücrelerinin ıskalanması ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Bu yöntemle tümör hücresi içeren en küçük doku dahi saptanarak tümör tam olarak hedeflenmekte ve ışın tedavi alanına dahil edilmektedir. Bu da sonuçta kontrol oranını ve hastanın yaşam süresini artırmaktadır.

Oluşturma: 12.08.2020 02:19
Son Güncelleme: 26.12.2022 05:12
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu
+A A-