Medicana Kişisel Kanser Tedavi Merkezi

Medicana Kişisel Kanser Tedavi Merkezi‘’Kanser Tedavinizi Genetik Bilginiz Üzerine İnşa Ediyoruz!’’

Klasik kanser tedavisi dendiğinde hemen herkesin aklına kemoterapi, radyoterapi ve kanserin kaynaklandığı organa göre elimizde bulunan alternatiflerden oluşan bir kemoterapiyi herkese aynı şekilde uygulamak geliyor. Kolon yani barsak kanseri olan kemoterapi endikasyonu konulan herkes neredeyse aynı kemoterapiyi almaktadır (örneğin; 5-Fluorourasil + okzaliplatin + leukoverin gibi veya okzaliplatin yerine irinotekan). Son yıllarda ekstra olarak iki tane gene bakılarak (KRAS ve NRAS) eğer bunlarda mutasyon yok ise akıllı ilaç kategorisinden anti-EGFR (Cetuksimab, Panitumumab) tedavisi, eğer mutasyonu var ise bevasizumab eklenmektedir. Ancak kolon kanserlerine kapsamlı genomik test yaptığınızda yüzlerce farklı alt tiple karşılaşmaktasınız.


Eğer bir hastaya akıllı ilaç veya immunoterapi planı yapıldıysa, bu tedavilere kapsamlı genomik profilleme yapılmadan karar verilmesi yetersiz olur.  

Gelecekte tıp, tamamen kişiselleştirilmiş ve moleküler analizlerin sonucunda karar verilen hatta yapay zekanın tedaviler önerdiği bir noktaya doğru evrilecektir.

“Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi”nde tedavilere, Genomik ve moleküler analizlere dayalı olarak moleküler tümör kurulları ile karar verilmektedir.


"Geleceğin Kanser Tedavisine İlk Adım, Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi’nde."

Bu tedavi yöntemindeki en önemli farklılıklardan birisi de İntegratif tedavileridir. Bu tedavinin en başında yüksek doz vitamin C gelmektedir. Moleküler etki mekanizmalarının ortaya konularak, sizin tümör biyolojinize göre en modern tedavilerle birlikte kişiselleştirilmiş kanser tedavisi merkezimizde uygulanmaktadır.


Image titleImage titleYani en ileri moleküler incelemelerle kişiselleştirilmiş tedaviniz moleküler tümör kurulları çerçevesinde dizayn edilirken, aynı zamanda kadim molekül ve yöntemlerinde kişiselleştirilmiş uygulamalarını ve tedavilerini alabilirsiniz. Kanserin biyolojisinin ve moleküler yolaklarının aydınlatılmasıyla kişiselleştirilmiş diyet önerilerini alabilirsiniz. 

Kanserinizin tüm analizlerini yaptıktan sonra sizin hayatınıza dokunabilecek tüm imkanları değerlendirerek, sizinle fikir birliği içinde, size emek vererek tedavinizi dizayn ediyoruz.

Organ bazlı olarak herkese aynı kemoterapinin verilmediği, genomik bazda moleküler analizlerin yapılarak tedavi kararlarının alındığı, Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi’nden moleküler ve/veya kapsamlı genomik profilleme testleriniz için ikinci görüş alabilirsiniz.


"Genetik Kodunuz Size Özel, Kanser Tedaviniz de Öyle Olmalı!"

Kişiselleştirilmiş kanser tedavisinin odaklandığı nokta kanser biyolojisindeki kişiye özel farklılıkları belirlemektir. Bu farklılıkları moleküler seviyede ortaya koyarak, hangi tedavilerin daha etkin olabileceğini belirleyerek tedavi dizayn etmektir.

Kişiselleştirilmiş kanser tedavisi günümüzde, kanser sinyal yolaklarının ortaya konmasıyla yapılmaktadır. Yani kanserin sinyal yolaklarında rol alan yaklaşık 300-600 arasındaki genin tamamının her noktasıyla sekanslanması sonrasında kanser içinde değişen yani mutasyona uğrayan noktalar belirlenerek değişmiş kanser biyolojisi ortaya konmaktadır. Mutasyona uğramış yani değişmiş olan bu sisteme akıllı ilaçlar, immünoterapiler ve bazen de kemoterapi ilaçları ile müdahaleler yapılarak en başarılı tedavi dizayn edilebilmektedir.


Yani kişiye özel kanser tedavisi dizayn edebilmek için öncelikle kanser yolaklarının analizi gerekmektedir. Bu amaçla yapılan genetik teste, kapsamlı genomik profilleme veya kapsamlı genomik haritalama denilmektedir (İngilizce de comprehensive genomic profiling olarak adlandırılmaktadır). Bunu kabaca, navigasyon kullandığınızda gideceğiniz tüm yolların ve her noktadaki trafiğin gösterilmesi ve sizin ihtiyacınıza göre bir yol seçmeniz olarak tanımlayabiliriz. Yani yolun tamamını görmeniz gerekmekte ki doğru karar verebilesiniz.

Bu açıklamayla esasında hangi test yapılmalı sorusuna da yanıt bulunmaktadır. Kanser yolaklarında rol alan 300’den fazla genin her noktasının analiz edildiği testler ile kişiselleştirilmiş kanser tedavisi dizaynı yapılabilir.


Yapılacak testin kapsamlı genomik profilleme kriterlerine uyması ve bu testi doğru olarak yapabildiğinin bilimsel yayınlarla kanıtlanmış olması gerekmektedir.

Ancak bazen daha az sayıda genin analiz edildiği veya sadece 5-6 genin bazı noktalarının analiz edildiği testlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu testler de hastalarımıza yardımcı olmaktadırlar. Yani daha sık görülen veya sigorta sistemlerinin ödediği ilaçların genlerine bakılarak da karar verilebilir. Ancak bu testlerle yapılan tedaviler kapsamlı genomik profilleme ile yapılan kişiselleştirilmiş tedavilerden farklıdır. Yine aynı örnekten gidecek olursak gideceğiniz yer için navigasyonda sadece 5-6 noktaya bakarak karar vermekle yolun tamamını ve alternatif yolları görerek karar vermeniz arasındaki fark gibidir.


Sadece 5-6 gene baktığınızda diğer tedavi ve direnç mekanizmalarının yaklaşık 10 katını atlamış olabilirsiniz.

Ancak yine de çoğunlukla karşılaştığımız, kısıtlı sayıdaki genlerle yapılan analizlerdir.


"Neden?"

Kapsamlı genomik haritalama yapıldığında çok büyük bir veri ve birçok kanser yolakları ile karşılaşmaktasınız. Bu yolakların analizi ve değerlendirilmesi oldukça zor ve zaman alıcı bir iştir. Hatta ciddi oranda sadece medikal onkologların altından kalkmasının zor olduğu kanser biyologları ve moleküler biyoloji genetik uzmanlarıyla birlikte moleküler tümör kurulları yapılarak çözümlenebilen olgulardır. Hatta moleküler tümör kurulları yapılmadan karar verilmemelidir.

İşte bu zorluklar nedeniyle çoğunlukla daha az sayıdaki genin analizinin yapıldığı testleri görmekteyiz.


Medicana Kişisel Kanser Tedavi Merkezi’nde MOLEKÜLER TÜMÖR KURULLARI yapılarak kişiselleştirilmiş kanser tedavi dizaynları yapılmaktadır.


Hangi Testi Yaptırmalıyım?

Esasen bu amacınıza bağlıdır. Eğer tedavi olduğunuz merkezde bir moleküler tümör kurulu var ve deneyimli bir ekip tarafından değerlendirilecekse en doğru karar kapsamlı genomik profilleme ile verilecektir. Yani 300’den fazla genin her noktasının analiz edildiği, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış kapsamlı genomik profilleme testleri.


Ancak bu imkanlar yoksa veya sizin veya hekiminizin tercihi ile daha dar kapsamlı testler ile de tedavi kararları verilebilmektedir. Bu testler ile saptanan mutasyonlar da kişiselleştirilmiş tedavide önemlidir. Ancak bu testler ile mutasyon saptanamazsa bu sizin kişiselleştirilmiş tedaviye uygun olmadığınız anlamına gelmez. ‘’Gen çıkmadı, ben bu yaklaşım için uygun değilmişim’’ söylemi doğru değildir. Analiz yapılan gen bölgelerinde mutasyon çıkmamış demektir. Mutasyon olmadan kanser gelişmez, mutlaka bir farklılık olmuş ki kanser gelişmiş. Bu durumda kapsamlı genomik analizler yapılmalıdır.

Ayrıca bu testler arasında fiyat farkları ve geri ödeme kurumlarının kapsamında olup olmaları da farklılıklar arz etmektedir.


Test Fiyatları Çok Farklı Hangi Testi Tercih Etmeliyim?

 Bu konuda çok haklısınız. Esasen testin fiyatını belirleyen testin onaylanıp onaylanmadığı ve genomik analiz tekniğidir. Yani kapsamlı genomik analiz yapan testlerin fiyatları belirli bir seviyenin üzerindedir. Bu testler arasında da çok ciddi farklar yoktur. Önemli olan bu testlerin değerlendirmesidir. Bulunduğunuz merkezdeki kişiselleştirilmiş kanser tedavi deneyimi önemlidir. Temel olarak hekimizinin önerdiği testi tercih etmeniz en etkin yol olacaktır. Ancak kendi talebinizle kapsamlı genomik profilleme yaptıysanız bu konuda deneyimli bir merkeze başvurmanız ve sonucunda kürasyon raporu talep etmeniz en doğru yol olacaktır.


Ülkemizde Kapsamlı Genomik Profilleme Testi Yapılıyor mu?

Ülkemizde kapsamlı genomik haritalama olarak sınırlı sayıda yapılmakta ancak yakın zamanda sayılarının artacağını düşünmekteyim. Ancak geri ödeme kuruluşlarının kapsamında böyle bir test henüz ülkemizde yapılamamakta.

Birçok üniversitemizde ve devlet hastanemizde daha dar panellerin olduğu testler yapılmaktadır.


Kapsamlı Genomik Profilleme Test Nasıl Değerlendirilmelidir?

Bu testlerin amacı size direkt tedavi önermek değildir. Bu testler size, mutasyonları değişen moleküler yapıları ve değişen biyolojiyi verir. Bunları çözümleyerek tedavi dizaynı yapmak moleküler tümör kurulunun işidir. Yani ‘’Test yaptırdım, hedefli bir tedavi çıkmadı’’ diye bir şey yoktur. Tümör biyolojisinin öğrenilmesiyle ne yapılacağı belirlenebildiği gibi ne yapılmayacağının da belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu nedenle testin sonucu olarak hekiminizden kürasyon raporu da talep etmeniz en doğrusudur.


Kapsamlı Genomik Profilleme Testim için 2. Bir Görüş Almalı mıyım?

Kesinlikle alınmalıdır. İkinci bir görüş almak her durumda çok yararlıdır. Ameliyat için, kanser tedavisi için, yani sağlık sorunlarının birçok durumu için geçerlidir. Kapsamlı genomik profilleme testlerinin sonucunda kürasyon raporu olarak hem yurtdışından hem de Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi’nden görüş alabilirsiniz (kürasyon raporu olarak). Hatta hekiminiz de özel platformlardan ikinci görüş alabilir.


Bu Testler ile Sigorta Sisteminin Ödemediği İlaçlar Önerilebilir mi?

Kapsamlı genomik profillemeye dayanan kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde tedaviyi belirleyen kanser biyolojisindeki değişim ve ona yönelik müdahalelerin nasıl yapılacağıdır. Kişiselleştirilmiş kanser tedavisi dizayn eden bizler; tedavi dizaynını yaparken hastamızın hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl daha iyi sonuçlar elde edebiliriz gibi noktalara odaklanırız. Tedavinin dizayn edilebilmesi en büyük mutluluktur. Ondan sonra sigorta sistemlerini düşünmek gerekir. Günümüzdeki geri ödeme sistemleri henüz kişiselleştirilmiş kanser tedavilerine göre düzenlenmedi. Ancak bilimsel rasyoneli ve kanıtları ortaya konulduktan sonra geri ödeme kuruluşlarına başvurulduğunda olumlu yanıtlar alınabilmektedir.

Önce tedavinin belirlenmesi önemlidir.


Hangi Hastaların Kapsamlı Genomik Profilleme Testleri Yaptırması Doğru Olur?

Her evredeki kanser hastası bu bilgiyi edinmek isteyebilir. Yani kanser olmuş bir insanın kanser biyolojisini öğrenme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu konuda oldukça deneyimli bir hekim olarak ben hastalarıma evre 3 ve 4 de önermekteyim. Yani tedaviyi değiştirebileceğim veya bu teste göre belirleyebileceğim durumlarda. Ancak bazen hastalarım erken evrede de talep edebilmekteler ve onlara da bu hizmeti verebilmekteyiz. Ancak kapsamlı genomik profilleme testlerinin erken evre kanserlerde tedavi belirlenmesindeki rolleri ileri evrelerdekine göre daha azdır.


Kapsamlı Genomik Profilleme Testleri Nasıl Yapılmaktadır?

Kapsamlı genomik profilleme testleri kanserli dokunun analizi veya kandan tümör DNA parçalarının ayrıştırılarak analiz edilmesiyle yapılabilmektedir.

Henüz günümüzde kanserli dokudan yapılan analizler daha ön plandadır. Ancak yakın zamanda kandan da büyük oranda yapılabilecektir.

Öncelikle kanserli dokudan biyopsi yapılarak analiz tercih edilmelidir. Eğer hasta birçok tedavi almış ve cevap alınamamışsa yeniden biyopsi yapılarak en son gelişen tümörün genomik analizi en doğru yöntemdir. 2 yıl önce ameliyat olmuş, birçok tedavi almış bir hastanın 2 yıl önceki dokusundan elde edilen genomik profilleme eksik veya hatalı bilgi verebilir. Çünkü zaman içinde mutasyonlarda farklılıklar gelişebilmektedir. En son durumdaki tümörden alınan biyopsi ile kapsamlı genomik profillemenin yapılması en doğru yoldur.


Kapsamlı Genomik Profilleme için Likit Biyopsi Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Likit biyopsilerdeki değişim ve gelişim baş döndürücü bir hızla ilerlemekte. Gelecek likit biyopsiler üzerine kurulacak. Günümüzde çok ciddi gelişmeler olmasına rağmen hastadan doku biyopsisi alınamadığı durumlarda likit biyopsi yapılsın görüşü hakimdir. Ancak hastanın hastalık yükü düşükse yani metastazı az ve tümörü küçük ise likit biyopsiler genellikle bu durumlarda başarısız olmaktadır. Ancak hastanın tümörü büyükse ve fazla sayıda metastazı mevcutsa bu hastalarda likit biyopsiler neredeyse doku biyopsileri kadar etkindir. Bu nedenle likit biyopsi tercihi yapılacaksa veya biyopsi alınması sorunlu ise bu konuda deneyimli bir merkezden 2. Görüş alınarak kapsamlı genomik profilleme testine karar verilmelidir. Likit biyopsilerde yetersiz DNA elde edinme durumu ve eksik sonuç çıkma durumu olabilmektedir.


Kapsamlı Genomik Profilleme Testleri Kanserin Ailesel Olup Olmadığını Gösterir mi?

Kapsamlı genomik profilleme testlerinin amacı tümör biyolojisindeki değişimleri analiz ederek kişiselleştirilmiş kanser tedavisi dizayn etmektedir. Ailesel kanser analizi yapmak değildir. Ancak ortaya çıkan genlerin sadece tümöre mi ait yoksa ailesel bir özellik taşıyıp taşımadığı konusunda da fikir verebilmektedir. Hekiminiz kürasyonunda bu konu hakkında da bilgi verecektir.


Kürasyon Ne Demek?

Kapsamlı genomik profilleme testleri yüksek oranda doğrudan tedavi önermemektedir. Bu testler sonucunda elde edilen genomik değişikliklerin kanser biyolojisinde oluşturduğu değişikliklerin çözümlenmesi gerekmektedir. Değişen kanser biyolojisinin çözümlenmesi sonrasında tedavi seçeneklerinin ortaya konularak tedavi dizaynı yapılmasına kapsamlı genomik profilleme kürasyonu denmektedir. Moleküler tümör kurulu tarafından yapılan bu çözümlemeler ve tedavi önerileri bir rapor halinde hastaya sunulmaktadır. Kapsamlı genomik profilleme testlerinin sonucu olarak hekiminizden kürasyon raporlarını talep etmeniz gerekmektedir.


İntegratif, Geleneksel ve Bitkisel Tedavilerle Akıllı İlaçlar Birlikte Kullanılabilir mi?

İntegratif tedavilerin, bitkisel tedavilerin ve geleneksel tedavilerin de bir etki mekanizması vardır. Eğer kapsamlı genomik profilleme yaptıysanız ve hem moleküler onkolojiye hâkim hem de geleneksel, integratif, bitkisel tedavilerin moleküler özelliklerini iyi bilen bir hekimiz varsa size en yararlı olabilecek tedavi için elindeki tüm imkanları kullanması en doğru seçenek olacaktır. Buradaki temel nokta hem moleküler onkolojiye hâkim yani kişiselleştirilmiş tedavide tecrübeli hem de integratif geleneksel tedavilerin moleküler özelliklerine hâkim bir hekimle bu tedavileri dizayn etmektir.


Elinizde kapsamlı genomik profilleme testinizle bitkisel tedavi yapan bir hekime giderseniz bu konuya hâkim değilse size standart yaklaşacaktır ve neden yarar görüp görmeyeceğinize karar veremeyecektir. Aynı şekilde integratif, geleneksel ve bitkisel tedavilerin etki mekanizmalarına hâkim bir hekime başvurmazsanız yine bu tedavi seçeneklerinden yararlanamazsınız. Hatta bu tedavilerin olumsuz eleştirildiği bir söylemle karşılaşabilirsiniz. Yani temel olan nokta her iki konuda bilgili ve deneyimli bir hekimle çalışmaktır. Eğer mümkünse bu hekimlerin bir arada çalıştığı moleküler tümör kurullarında hastaları tartıştıkları bir noktadan hizmet alabilmek en doğrusu olacaktır.   


Kapsamlı Genomik Profilleme Testleri Kanserde Beslenme Konusu Hakkında Bilgi Verir mi?

Kesinlikle evet. Bu testlerle kanser biyolojisi ortaya konarak kanser hücresinin beslenme yönetimlerindeki farklılıklar da öğrenilmektedir. Böylece metabolik yolakları öğrenilen kansere özgü beslenme de dizayn edilebilmektedir. Kişiye özel kanser beslenme programı için bu konuda deneyimli hekimlerimizden Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi’nde hizmet alabilmektesiniz.


Medicana Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Merkezi'nin Farkı Nedir?

Prof.Dr.Mutlu Demiray yönetiminde yaklaşık 7 yıldır kapsamlı genomik profilleme tabanlı tedavi dizayn edilmektedir. Mutlu Demiray, uluslararası bir sistemde uzman küratör olarak 2 yıldır görev almakta ve tüm dünyadaki hekimlere kişiselleştirilmiş kanser tedavi alanındaki deneyimlerini aktarmaktadır.

Yaklaşık 3 yıldır hastalar moleküler tümör kurullarında tartışılmakta ve tedavi kararları bu şekilde verilmektedir. Kliniğimizde kanser biyologları da görev almaktadır. Başta moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, pataloji uzmanları, tıbbi onkologlar hastaların tedavi dizaynlarında aktif rol oynamaktadırlar. 


Kişiselleştirilmiş tedavideki en önemli unsurlardan birisi deneyimdir ve 1000’e yakın hastanın tedavi dizaynının yapıldığı merkezimiz ülkemizdeki en deneyimli merkezlerden birisidir.

Ayrıca İntegratif tedavilerinde moleküler düzeyde analiz edilerek hastalarımıza uygulanabildiği yegâne merkezdir. Hastalarımızın hayatına dokunabilmek ve en doğru tedavi seçeneğine ulaşabilmek için moleküler düzeyde hem modern onkolojinin hem de İntegratif tedavilerin tüm imkanlarından yararlanılmaktadır.

Kapsamlı genomik profilleme yapılan tüm hastalarımıza kürasyon raporları düzenlenmekte ve moleküler onkoloji görüşmesi yapılmaktadır. 


Medicana Kişisel Kanser Tedavi Merkezi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet, bu testlerle kanser biyolojisi ortaya konarak kanser hücresinin beslenme yönetimlerindeki farklılıklar öğrenilmektedir. Böylece metabolik yolakları öğrenilen kansere özgü beslenme dizayn edilebilmektedir.

Kapsamlı Genomik Profilleme, ailesel kanser analizi yapmak değildir. Ancak ortaya çıkan genlerin sadece tümöre mi ait yoksa ailesel bir özellik taşıyıp taşımadığı konusunda fikir verebilmektedir.

Prof. Dr.
Mutlu Demiray
Medikal Onkoloji
MEDICANA ATAŞEHİR
Profili Gör
Oluşturma: 17.11.2021 10:29
Son Güncelleme: 24.07.2023 11:14
Oluşturan: Mutlu Demiray
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri