Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Nükleer Tıp - Pet CT

Kanser Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Medikal Teknolojiler - Nükleer Tıp - Pet CTPet CT

Erken tanı, erken çözüm!

PET-CT’nin kanserin erken teşhis ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. PET-CT, tüm vücut için metabolik ve moleküler düzeyde görüntüleme sağlar, milimetrik büyüklüğe sahip kanserli alanları bile teşhis imkânı sunar. PET; dokuların kanlanmasını, metabolizmasını ve canlılığını yansıtan üç boyutlu görüntülerin kaydedildiği bir yöntemdir. PET-CT ise PET ve bilgisayarlı tomografinin aynı cihazda birleştirilmesi ile oluşan bir sistemdir.

PET-CT; en sık onkolojik hastalıklarda kullanılmakta olup, kanserin ilk teşhisinden evrelenmesine, yaygınlığının belirlenmesine, tedaviye cevabın değerlendirilmesinden, tedavinin verileceği canlı kanser hücrelerinin yoğunluğunun tespit edilmesine ve böylece hastanın en doğru tedavi planlamasının yapılmasına kadar tüm onkolojik hastalarda rahatlıkla ve hasta konforu en üst düzeyde olacak şekilde yapılmaktadır.

PET-CT’nin başlıca kullanım alanları

  • Kanserin çok erken teşhisi ve evrelerinin analizi
  • Uygulanacak tedavinin yararlı olup olmayacağının belirlenmesi
  • Kanserli bölgenin en etkin şekilde tedavisi
  • Tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkilerin azaltılması
  • Tedavi uygulanan alanda nüks gelişiminin izlenmesi ve hastayı gereksiz kemoterapiden koruma,
  • Kardiyolojik hastalarda, enfarktüs sonrası kalp kasının canlılığının belirlenmesi
  • By pass veya stent uygulanacak hastaların operasyona uygunluğunun belirlenmesi
  • Epileptik hastaların cerrahi önceliğinin tespiti
  • Alzheimer hastalığının erken teşhisi

PET-C, hangi kanserlerin teşhisinde kullanılmaktadır?

Akciğerdeki bir nodülün kötü huylu olupolmadığından, meme kanseri, baş boyunkanserleri, malign melenom gibi derikanserlerinden, kolon ve mide kanseri gibi birçokkanserin teşhisinden takibine etkin olarakuygulanmaktadır.

Oluşturma: 20.08.2020 10:36
Son Güncelleme: 03.11.2023 02:48
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu
+A A-