Rezum: İyi Huylu Prostat Büyümesinin Güncel Tedavisi

Rezum: İyi Huylu Prostat Büyümesinin Güncel TedavisiProstat; erkeklerin cinsel yaşamlarında görevli ve ürettiği salgıyla meni oluşumuna katkı sağlayan bez dokusudur. Mesane (idrar torbası) çıkışında yerleşerek idrarın dışarı atılmasını sağlayan kanalı dıştan çepeçevre sarar. Bu nedenle, ilerleyen yaşla beraber prostat bezindeki büyüme farklı şiddette idrar atım zorluklarına yol açabilir.

Yaşı ilerleyen erkeklerin çoğunda idrar atımıyla ilgili en az bir sorun vardır. Alt idrar yoluna ait bu şikayetler depolama (tutma), atım ve idrar yaptıktan sonra yaşanan zorluklar olarak gruplanabilir. Şikayetler birçok erkekte yaş ilerledikçe daha fazla rahatsız edici hale gelir.


İdrar atımında sorun yaşayan hastalar ilaç ya da girişimsel (cerrahi) yöntemlerle tedavi edilirler. Uygun tedavinin verilebilmesi için hastanın şikayetlerinin hangi gruba ait olduğunu saptanması zorunludur. Değerlendirme sırasında eş zamanlı olarak hastaların kan ve idrar tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda ultrasonografik inceleme de gerçekleştirilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesinin cerrahi tedavisi teknik olarak irileşen dokunun çıkarılmasını hedeflemektedir. Geçmişte bu işlem açık cerrahi tekniklerle uygulanıyordu ancak gelişen teknoloji doku çıkarılmasının penis ucundan optik sistemle girilerek kapalı yöntemle yapılmasına olanak tanıdı.

İyi Huylu Prostat Büyümesi için geliştirilen kapalı ameliyat tekniklerinin bugüne kadar birbirlerine tedavi etkinliği açısından gösterilmiş dikkate değer farklılıkları yoktur. Ameliyat tekniklerinin tedavideki başarılarını karşılaştırmak için gerçekleştirilen çalışmalarda sıklıkla gelinen nokta yöntemlerin birbirlerine yakın etkinliklere sahip oldukları, yan etkilerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu yönündedir. Bu çalışmaların en büyük yararı hangi hastanın hangi yöntemden daha fazla yarar sağlayacağını tanımlanmak olmuştur.

Rezum yöntemi klinik uygulamaya dahil olana kadar (Resim 1), İyi Huylu Prostat Büyümesinin cerrahi tedavisi başarılı ancak ciddi yan etkileri beraberinde getiren tekniklerle kısıtlı kaldı.

Image title

Resim 1: Rezum Su Buharı ile İyi Huylu Prostat Büyümesi Sistemi


Rezum yöntemi İyi Huylu Prostat Büyümesi sorununu hemen hiçbir ciddi yan etkiye yol açmaksızın genel kabul gören diğer yöntemler (TURP, Plazmakinetik TURP, HoLEP vb.) kadar etkin bir şekilde tedavi edebilir.


Rezum Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Rezum yöntemi derin bir anestezi (narkoz) gerektirmeden uygulanır. Penis ucundan özel bir cihazla idrar kanalına optik sistemle giriş yapılır. Direkt görüş altında büyümüş olan prostat dokularına ulaşılır. Rezum yöntemine özel el aletinin ucundan çıkan iğne irileşmiş bölgeye saplanır (Rasim 2) ve radyo frekans akımı kullanarak oluşturulan sıcak su buharı dokunun derinliklerine verilir. Dokunun irileşme özelliklerine bağlı prostatın sağ, sol ve gerekiyorsa orta bölgelerine (lob) uygulama yapılır. Her uygulama 9 saniye sürede tamamlanır.

Image title

Resim 2: Rezum Sistemiyle İrileşen Prostat Dokusuna İğne Batırılarak Sıcak Su Buharı Verme


Rezum Tedavisi Nasıl Etki Gösterir?

Rezum sistemi, su buharı şeklinde ısı etkisinin büyüyen prostat dokusunun içerisine verilmesini sağlar. Doku içerisinde yoğuşan su buharı sayesinde ısı etkisi iyi huylu çoğalan prostat bezi hücrelerin zarlarını parçalar. Böylece hücre ölümü sağlanmasının yanı sıra damarlar tıkanır, alfa adrenerjik olarak tanımlanan sinir hücreleri çalışamaz hale getirilir. Canlılığını yitiren hücreler zaman içerisinde vücudun doğal sistemleri kullanılarak tamamen ortadan kaldırılırlar (Resim 3).


Image title

Resim 3: Rezum Sistemiyle İyi Huylu Büyüyen Prostat Dokusunun Yok Edilmesi


Rezum uygulamasıyla ortaya çıkan tedavi edici süreç zaman içerisinde giderek daha belirgin hale gelir ve mesane çıkışındaki tıkanıklık ortadan kalkar, idrar akımı kolaylaşır.


Rezum Tedavisi Hangi Hastalara Uygulanır?

Rezum sistemi;

 • Prostat ağırlığı 30 gramdan fazla olan
 • İyi huylu büyüyen prostat dokusuna sahip
 • İdrar atma zorluğu yaşayan
 • Şikayetleri için ilaç tedavisinden yarar görmeyen ya da ilaç tedavisi kullanmak istemeyen
 • Kalp ve beyin pili taşıyan
 • Cerrahi uygulamalarla cinsel yaşamının olumsuz etkilenmesini istemeyen hastalar başta olmak üzere çok sayıda vakada güvenle kullanılabilir.


Rezum Hangi Hastalara Uygulanmaz?

 • Penil protezi olan,
 • Yapay sifinkteri olan,
 • İdrar yolu enfeksiyonu (Tedavi edildikten sonra yapılabilir.),
 • Prostat kanseri ve  prostat iltihabı olan hastalar.


Rezum Tedavisi Öncesinde Yapılan Testler Nelerdir?

 • Üriner Sistem Ultrasonografi,
 • Üroflowmetri (İşeme Testi),
 • Total PSA,
 • İdrar tahlili ve gerekirse idrar kültürü.


Rezum Tedavisinin Üstün Özellikleri Nelerdir?

Rezum tedavi sistemi diğer kapalı cerrahi yöntemlerden (TURP, bipolar-Plazmakinetik TURP, HoLEP) farklı olarak;

 • Derin anestezi (narkoz) gerektirmemesi
 • Hastanede kalma ihtiyacı olmaması
 • Cerrahi işlem sırasında kanamaya yol açmaması
 • Uygulama sonrası sondadan mutlak mesane yıkaması gerektirmemesi
 • Kalp ve beyin pili kullanan hastalarda güvenle uygulanması
 • Tedavi sonrası cinsel ilişkide meninin geri kaçma riskinin çok düşük olması (%5’ den az) gibi üstün niteliklere sahiptir.


Rezum Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

 • Rezum tedavisi uygulanmasının ardından en sık görülen yan etki hastaların idrar yaparken yanma (yaklaşık %17.5) hissetmeleridir. İdrar yapmayla ilgili diğer yan etkiler idrarda gözle görülür kan olması, sık idrar yapma ihtiyacı ve acil idrar yapma hissidir.
 • Rezum sistemi uygulamasının hastalara sağladığı en önemli avantaj cinsel ilişki sonrası boşalmada meni azalması oranının yaklaşık %4.8 düzeyinde olmasıdır. Diğer yöntemlerde bu oran %70-90 arasında değişmektedir.
 • Rezum sistemiyle tedavi edilen erkeklerde penis sertleşmesi dahil cinsel yaşamla ilgili hiçbir olumsuz yan etki gözlenmemektedir.


Rezum Tedavisi ile Sonuç Ne Olur?

İyi Huylu Prostat Büyümesi sorunu yaşayan erkeklerin ameliyathane ortamında ama ameliyatsız sağlıklarına kavuşmaları, cinsel yaşama ilişkin yan etki olmadan şikayetlerinden kurtulmaları Rezum Tedavisiyle hastane yatışı, derin anestezi, kan kaybı olmaksızın sağlanabilir. Bu işlem sonrası hasta geçici olarak 3-10 gün arası sondalı kalır. Prostatın küçülmesi tedaviden sonra 3 ay süre ile devam eder. Kişi her geçen gün daha rahat idrar yapmaya başlar. 

Rezum: İyi Huylu Prostat Büyümesinin Güncel Tedavisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Rezum yöntemi iyi huylu prostat büyümesi sorununu hiçbir ciddi yan etkiye yol açmaksızın etkin bir şekilde tedavi etme yöntemidir.

Rezum Tedavisinde hastaneye yatış kan kaybı ve derin anestezi gereksinimi olmadan hastalığın tedavisi uygulanabilmektedir.

Prof. Dr.
Özgür Çakmak
Üroloji
MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR
Profili Gör
Oluşturma: 01.03.2022 02:00
Son Güncelleme: 31.03.2023 11:22
Oluşturan: Özgür Çakmak
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri