Klitoris Estetiği Nedir?

Klitoris Estetiği Nedir?Vücut sağlığının korunması ve sürdürülmesinde, sağlık problemlerinin iyileştirilmesi ve önlenmesi kadar, anatomik ve kozmetik yönden de vücudun geliştirilmesi ve gerekli hallerde düzenlenmesi ihtiyacı doğabilir. Cinsel sağlık da insan fizyolojisinin önemli bir parçasıdır ve iyi bir cinsel hayatın sağlanabilmesi için olası sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması elzemdir. Kadınlarda cinselliğin vazgeçilmez ögelerinden biri olan klitoris bölgesinine anatomik ve kozmetik yönden müdahale yapılması gerekli hallerde yaşam kalitesini arttırır. Yüzlerimiz gibi dış genital organlarımız da birbirinden farklıdır. Farklı oluşta yanlışlık olmadığını tanıyarak ve bu bakış açısı ile her operasyonun hasta özelinde planlanması gereklidir.

Klitoris Estetiği Nedir?

Klitoris, üreme sisteminin önemli bir parçası olup vücudun yoğun sinir uyarım noktalarından biridir. Çok sayıda duyusal sinir ucuna sahip klitorisin başlangıcı, üreme sisteminin dış bölümünü oluşturan vulva ve vajina girişinin hemen yukarısında bulunan ters v şeklinde bir yapıdır. İdrar yolunun son kısmı olan üretra ile yakın komşuluğu vardır. Vulva ve cilde ait doku katlantıları klitorisin üzerini örter. Buna klitoral başlık (clitoral hood) adı verilir. Klitoris cinsel birleşme esnasında cinsel hazzın en yoğun olarak algılandığı ve kadın cinsel doyumu ve orgazm uyarısı açısından oldukça önemli fonksiyonları olan bir anatomik bölgedir.

Anne karnında ve çocukluk döneminde büyüme-gelişme sürecinde üreme sisteminin de değişimler yaşamasıyla her vücudun kendine özgü anatomik özellikler göstermesi gibi; üreme sistemi dokuları ve klitoris görünümü de bireye özgü özellikler taşır ve kişilerin yaşam kalitesi yeterince iyi olduğu müddetçe dış genital görünümlerinin tümü de yeterince güzeldir. Bazen klitoris dokusu vulva, vajina dudakları ve cilt dokuları gibi çevre anatomik yapılarının etkisiyle estetik veya fonksiyonel açıdan kişiyi memnun etmeyen bir görünüm kazanabilir. Bunun yanında çeşitli etkenlere bağlı olarak klitoris boyutunda anormal derecede artış veya üreme organlarının yapısında bozukluklar da gelişebilir. Bu gibi durumlarda üreme sisteminin fonksiyonel özelliklerinde aksamaların yanında, estetik yönden olumsuz durumlar yaşanabilir. Klitoris estetiği uygulamalarında klitoris ve çevresindeki dokuların anatomik olarak uygun şekilde düzenlenmesi, üreme ve cinsel fonksiyonların korunması veya düzeltilmesi, kozmetik yönden yüz güldürücü sonuçların sağlanması gibi çeşitli faydaların sunulduğu bazı girişimsel işlemler söz konusudur.

Klitoris Estetiği Neden Uygulanır?

Klitoris estetiğinde amaçlanan hem klitorisle ilişkili cinsel fonksiyonların etkinliğini artırmak, hem de kozmetik yönden bireyin isteğine uygun bir genital bölge görünümünü kazandırmaktır. Klitoris cinsel haz merkezi olduğundan dış uyaranlara hassas olduğu kadar, cinsel uyarıların ulaşma düzeyine göre bu fonksiyonunu yerine getirebilir. Klitoral başlığın fazla kalın olduğu bazı durumlarda hassasiyet, rahatsızlık hissinin yanında cinsel uyaranların klitorisi yeterince uyaramamasına bağlı olarak cinsel haz yeterince duyumsanamayabilir.

Klitorise yönelik yapılan plastik ve kozmetik cerrahi yöntemleri sayesinde bu şikayetler giderilebilir. Klitoral başlığın bir miktar küçültülmesi sayesinde kiltorisin daha çok açığa çıkması sağlanarak cinsel uyarım düzeyi artırılabilir ve başlığın büyüklüğüne bağlı kaşıntı, rahatsızlık hissi gibi şikayetler ortadan kaldırılabilir.

Klitoris Estetiğinde Hangi İşlemler Uygulanır?

Klitoris estetiğine yönelik uygulamalar ihtiyaca göre genital bölgesinin diğer alanlarına yönelik uygulamalarla birliktelik gösterir. Vulva ve vajinanın estetik uygulamaları labioplasti, vulvoplasti ve vajinoplasti gibi işlemler esnasında klitoris estetiği de uygulanabilir. Klitoris estetiği sadece klitoriste sorun yaşayan kadınlarda tek başına da uygulanabilir. Bu bakımdan klitoristeki probleme bağlı olarak hastalarda klitoroplasti veya klitoral başlık redüksiyonu, hudektomi, hudoplasti gibi işlemler planlanabilir.

Klitoroplasti; özellikle anne karnında büyüme ve gelişme sürecinde sorun yaşayan çocuklarda genital bölgenin tam olgunlaşmaması veya uygun şekilde gelişmemesi durumunda klitorisin hem uygun anatomiye kavuşturulması, hem de fonksiyonel özelliklerinin korunması amacıyla uygulanır. Bunun dışında yetişkinlerde klitoris anatomisinin restorasyonu amacıyla da klitoroplasti planlanabilir. Klitoriste büyüme meydana gelen hastalarda uygun boyutun geri kazandırılması ve anatomik olarak düzenlenmesi de klitoroplasti kapsamında değerlendirilir. Klitoral başlık redüksiyonu; klitoris yüzeyini örten vulva ve cilt katlantılarının düzenlenmesini ve klitorisin açığa çıkarılmasını hedefleyen bir prosedürdür. Bu sayede büyük klitoral başlığın neden olduğu kaşıntı, tahriş etme, rahatsızlık hissi gibi olumsuz şikayetlerin önüne geçilirken, cinsel uyaranların klitorise ulaşması kolaylaştırılır. Başlığın olması gerekenden fazla küçültülmesi başka sorunlara yol açabileceğinden ehil ellerde yapılması önemlidir.

Klitoris Estetiği Nasıl Yapılır?

Klitoris estetiği genellikle günübirlik uygulanan kısa bir cerrahi işlemdir. Seçili hastada işlem öncesi hastaneye yatış yapılması ve işlem sonrası yataklı serviste takip planlanmaz. Hastanın işlemi poliklinik şartlarında planlandıktan sonra işlem günü hastaneye başvuru yapılır. İşlem öncesi bölgeye lokal anestezi uygulanır. Hastalarda gerekli hallerde sedasyon işlemi uygulanarak işleme yönelik ağrı veya rahatsızlık hissi giderilir. Gerekli durumlarda hastalar genel anestezi altında da takip edilebilir. Prosedür genellikle 1 saat civarı sürmektedir. Klitoris estetiği genellikle genital bölgenin diğer alanlarıyla da ilişkili olduğundan, genital bölgede anatomik bozulmaya uğrayan bireylerde vajina dudaklara yönelik estetik prosedürlerle birlikte uygulanabilir. Bu bakımdan operasyon esnasında labioplasti adı verilen ve vajina dudaklarındaki sarkıklıkların giderildiği işlemle birlikte klitoroplasti veya klitoral başlık redüksiyonu yapılabilir.

Klitoris Estetiğinin Riskleri Nelerdir?

Klitoris estetik işlemi hasta ve hekim koordinasyonu çerçevesinde beraber karar alınarak planlanan bir işlemdir. Klitoris estetiği kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisas yapmış jinekologlar ile estetik alanında uzmanlaşmış plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları tarafından uygulanır. Her ne kadar ufak çaplı bir cerrahi girişim olsa da; klitoris estetiği sonrası hastalarda gelişebilen çeşitli komplikasyonlar nedeniyle kendi içinde belirli düzeyde riskleri barındırdığı bilinmelidir.

Klitoris estetiğinde komplikasyon gelişimi oldukça nadir görülür. Komplikasyonlar genellikle klitoris bölgesinde doku uzaklaştırma işleminin normalden fazla veya az yapılmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte klitoris dokusunun oldukça iyi kanlanan bir bölge olması ve sinir ucu bakımından zengin olması nedeniyle aşağıdaki komplikasyonlar cerrahi işlem sonrası hastalarda izlenebilir:

  • Kanama
  • İşlem bölgesi veya çevresinde morarma
  • Yara yeri enfeksiyonu
  • Sinir hasarı ve buna bağlı his kaybı, cinsel fonksiyon kaybı
  • Anatomik bozukluklar, asimetri
  • Yetersiz doku alımına bağlı önceki şikayetlerin gerilememesi

Klitoris Estetiği Nedir? Hakkında Sık Sorulan Sorular

Klitoris estetiğinde amaçlanan hem klitorisle ilişkili cinsel fonksiyonların etkinliğini artırmak, hem de kozmetik yönden bireyin isteğine uygun bir genital bölge görünümünü kazandırmaktır.

Op. Dr.
Gizem Akça
Kadın Hastalıkları ve Doğum
MEDICANA ÇAMLICA
Profili Gör
Oluşturma: 05.08.2022 12:56
Son Güncelleme: 16.09.2022 03:54
Oluşturan: Gizem Akça
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri