Dirsek Ağrısı Nedir?

Dirsek Ağrısı Nedir?Kas ve iskelet sistemine ait rahatsızlıklar, toplumda en sık görülen sağlık sorunlarının başında gelir. Özellikle günlük hayatta yoğun fiziksel aktivitede bulunan kişilerde kas, tendon veya kemik dokularının yaralanması daha muhtemel olup bu dokulara ait hastalıklarla karşılaşma ihtimali daha yüksektir. Bu bağlamda kas-iskelet problemleriyle meşgul olan tıp bölümlerine başvurularda sık görülen sağlık problemlerinden biri dirsek ağrısıdır.

Dirsek Ağrısı Nedir?

Dirsek eklemi, kolda pazı kemiği (humerus) ile ön kolda dirsek (ulna) ve ön kol kemikleri (radius) ile bu kemiklere tutunan tendon ve bağ dokularından oluşur. Kol ve ön kolun beslenmesinden sorumlu önemli atardamar ve toplardamara yakın komşuluğa sahiptir. Ön kol ve elde yer alan kasların çalışması  ve aynı bölgelerin sinirsel uyarılarının algılanması için seyreden sinir dokuları da ekleme ait anatomik yapılarla yakın ilişkilidir. Bu doğrultuda eklemi etkileyen çeşitli rahatsızlıklarda eklem ve çevre dokularının etkilenme derecesine göre çeşitli klinik belirtiler gelişebilir.

Dirsek ağrısı temel olarak dirsek eklemini meydana getiren kemik, kas veya tendon gibi dokuların farklı nedenlerle zedelenmesi, hasar görmesi veya iltihaplanmasıyla gelişen biyokimyasal reaksiyonların sonucunda ortaya çıkar. Dirsek ağrısının çeşitli sağlık sorunlarına eşlik edebiliyor olması sebebiyle, tedavi planlamasında altta yatan nedenin doğru tespit edilmesi önem teşkil eder.

Dirsek Ağrısı Neden Olur?

Dirsek ağrısının toplumda görülen sık nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Lateral epikondilit (tenisçi dirseği)

Dirsek ekleminin dış kenarında yer alan kemik çıkıntısına tutunan kas dokularının yoğun kullanımı sonrası, eklem dokularının zedelenmesi ile gelişen tenisçi dirseği (lateral epikondilit), sıklıkla kolun güç kullanarak yapılan dairesel hareketlerinin sık tekrarlanması nedeniyle gelişir. Bu anlamda güç gerektiren kol hareketlerinin yoğun yer aldığı temizlik, yemek, araba tamiri gibi işlerle ilgilenen kişilerde sık görülür. Tenisçilerde yaygın olarak görüldüğü için bu ismi almıştır.

Medial epikondilit (golfçü dirseği)

Kolun içe doğru hızlı ve dairesel hareketlerinin sık tekrarlandığı durumlarda dirsek ekleminin iç kısmındaki çıkıntıya tutunan kasların eklemi zedelemesi sonucu golfçü dirseği (medial epikondilit) gelişir. Özellikle beyzbol veya golf gibi kolun iç tarafına doğru hızlı dairesel hareketlerin yer aldığı sporlarda sık karşılaşılıyor olsa da günlük hayatta benzer hareketleri sık tekrarlayan kişilerde de görülebilir.

Olekranon bursiti (öğrenci dirseği)

Dirseğin sıklıkla dayanma esnasında yüzeylere temas eden kemik ucunun uzun süreli temas veya baskıya maruz kalması sonucu zedelenerek iltihaplanması durumuna denir. Dirsek ekleminin iç kısmında, eklem hareketlerinin dokularda yol açtığı etkileri yumuşatma görevine sahip bursa adı verilen yastıkçıklar bulunur. Uzun süreli temas ve baskılar sonucunda bursa dokuları zedelenir ve iltihaplanır. Olekranon bursitinde dirsek ağrısı ile birlikte dirsek ucunda şişlik görülebilir.

Osteoartrit

Vücuttaki tüm eklemlerde olduğu gibi, dirsek ekleminde de çeşitli sağlık sorunlarının seyrinde ve genellikle ileri yaşla birlikte eklem kireçlenmesi olarak da bilinen eklem dokularının esnekliğini ve doku bütünlüğünü kaybetmesi ile izlenen kireçlenme gelişebilir. Kireçlenmede (osteoartrit) eklem hareketleriyle birlikte artan ağrı ve tutukluk sık izlenir.

Romatolojik (romatizmal) hastalıklar

Eklem romatizması, lupus veya gut gibi romatolojik temelli çeşitli hastalıkların seyrinde dirsek eklemi de etkilenebilir. Bu durumda eklem dokuları vücudun bağışıklık sistemi tarafından iltihaplanır. Bunun sonucunda dinlenme sırasında tutukluk, hareket edildiğinde ağrı, genel olarak eklem hareketlerinde kısıtlılık gibi çeşitli semptomlar ortaya çıkar.

Kırık, çıkık veya travmalar

Dirsek eklemini oluşturan dokuların fiziksel travmaya maruz kalması, kemik veya eklem dokularında kırık, çıkık, çatlama gibi koşullarda dirsek ağrısı görülebilir.

Septik artrit gibi enfeksiyonlar

Dirsek eklemi komşuluğundaki dokularda gelişen enfeksiyonlarda veya eklem sıvısının doğrudan mikroorganizmalar nedeniyle iltihaplandığı durumlarda dirsek ağrısı görülebilir.

Dirsek Ağrısının Tedavisinde Neler Yapılır?

Dirsek ağrısı tedavisi, temelde klinik bulgulara göre tespit edilen nedene yönelik belirlenir. Tekrarlayan fiziksel hareketlere bağlı gelişen tenisçi dirseği, golfçü dirseği veya öğrenci dirseği gibi rahatsızlıklarda eklemin istirahat ettirilmesi, soğuk uygulanması ve anti-inflamatuar ilaç kullanılması büyük ölçüde fayda sağlar. Fizik tedavi yöntemleri ile dirsek eklemini destekleyen kas ve bağ dokularının güçlendirilmesi hem tedavi için hem de hastalık tekrarının önlenmesi için oldukça yararlıdır. Enfeksiyon hastalıklarında antibiyoterapi ve gerekli hallerde debridman yapılırken, romatolojik (romatizmal) hastalıklarda altta yatan sağlık sorununa yönelik romatolojik ilaç tedavilerinden yararlanılır. Uzun dönemde devam eden sağlık sorunlarında dirsek eklemine steroid ilaç enjeksiyonu, hyaluronik asit enjeksiyonu, PRP, ozon tedavisi gibi farklı yöntemlerden faydalanılabilir.

Oluşturma: 13.07.2021 03:09
Son Güncelleme: 26.12.2022 03:58
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu
+A A-