Medicana Sağlık Grubu, tüm branşlarda SGK anlaşmalıdır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri Nedir?

İnsanlık tarihinde klasik tıp yöntemlerinden daha eski dönemlere dayanan geleneksel tıp yöntemleri dünyanın birçok bölgesinde yaygın tedavi seçeneği olarak insanlar tarafından kullanılmıştır. Zaman içerisinde Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere her geçen gün bu yöntemler kuşaktan kuşağa artarak günümüze kadar gelmiştir. Bu ülkelerde günümüzde de söz konusu yöntemler sıklıkla uygulanmaktadır.

Modern tıbbın gelişmesi ile bir miktar azalsa da günümüzde yakın zamana kadar hala geleneksel tamamlayıcı tıbbi yöntemler ile hasta tedavileri sistemsiz ve yer yer bilinçsiz bir şekilde yapılmaya devam etmekteydi. Ülkemizde 2014 yılında Sağlık Bakanlığının girişimi ile daha sistemli bir şekilde yapılmasının yolu açılmış oldu. Sağlık kurum ve kuruluşlarında tamamlayıcı tıp üniteleri diğer bir adı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) üniteleri açılarak bu çatı altında hizmet verilmeye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Özel Sağlık Kuruluşlarında bu hizmetleri vermenin yolu açılmış oldu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitim sertifikalı doktorlar ve diş hekimleri aracılığı ile bu tedaviler yapılmaya başladı. Modern tıp tedavilerinin yanında isteyen hastalara tamamlayıcı tıp ünitelerinde poliklinik hizmetleri prosedürleri ve tamamlayıcı tıp teknik ve yöntemleri uygulanmaya başladı. İnsanlar fiziksel ve ruhsal sağlıklılık hallerinin devamı veya var olan hastalıklarının tedavisi amacı ile bu tamamlayıcı tıp imkânlarından daha sağlıklı ve verimli bir şekilde faydalanmalarının yolu açılmış oldu. Hastane şartlarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi eğitimli doktorlar tarafında Tamamlayıcı tıp ünitelerinden bu hizmetlerden faydalanmak isteyenlere hizmet verilmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri Hangi Hastalıklara Bakar?

Sağlık kuruluşlarımızda tamamlayıcı tıp modern tıbba alternatif olarak değil modern tıp ile birlikte bazen ise modern tıbbın tamamlayıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu yöntemler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı yaklaşık 15 yöntem kullanılarak yürütülmektedir. Bunlardan sıklıkla kullanılan bazı yöntemler var olmakla beraber ihtiyaca göre diğer yöntemler de bulunmaktadır.

Akupunktur tedavisi: Belli noktalara özel iğneler aracılığı ile yapılan iyileştirme tedavileri.

Mezoterapi tedavisi: Doğal bitkiler ve vitaminler uygulanarak yapılan tedaviler.

Kupa tedavisi: Kupa kullanılarak uygulanan, negatif basınç oluşturarak ağrılı bölgelerde kanlanma sağlanarak yapılan tedavi yöntemi.

Hacamat tedavisi: Yaş kupa olarak da bilinen vücudun belli bölgelerine çizikler atılıp haftanın belli günlerinde yapılan tedaviler.

Ozon tedavisi: Ozon gazı kullanılarak virüs, mantar ve bakterilerin oksitlenip parçalanması sağlanarak bağışıklık sisteminin aktif edilmesi tedavileri.

Sülük tedavisi: Mikrovasküler damarların tıkanıklıklarının veya kanamalarının tedavisi.

Apiterapi tedavisi: Arı ve arı ürünleri kullanılarak (Balmumu, polen, arısütü) yapılan tedaviler.

Hipnoterapi tedavisi: Hipnoz tekniği kullanılarak yapılan tedaviler.

Fitoterapi tedavisi: Bitkiler kullanılarak bazı hastalıkların tedavisi.

Larva(Maggot) tedavisi: Yeşil sinek larvalarının steril hale getirilerek hastalıklı bölgenin iyileştirilmesi tedavisi.

Prolotepapi tedavisi: Proliferat solüsyonlar kullanılarak akut veya kronik eklem ağrılarının tedavisi.

Osteopat tedavisi: Osteopatik manipülatif tedavi olarak bilinen vücudun yalnızca elle tedavisi sağlanarak kendi kendini iyileştirme tekniği tedavisi.

Rekleksoloji tedavisi: Vücutta bulunan belli sinir noktalarına basınç uygulayarak yapılan tedavi.

Hemopati tedavisi: Minimal miktarda tek doz homeopatik solüsyonlar kullanılarak vücudun kendini iyileştirmesinin sağlanması tedavisi.

Tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılarak tamamlayıcı tıp üniteleri polikliniklerinde iyileştirme sağlanmaya çalışılmaktadır. Tamamlayıcı tıp ünitelerinde yapılan tedaviye yönelik uygulamalar modern tıbbın alternatifi (yani alternatif tıp olarak) değil tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamaların tercih edilme nedenleri arasında yapılan hiçbir yöntemin kişinin sağlığı üzerinde herhangi bir yan etki oluşturmamasıdır. Yarar-zarar dengesine bakıldığı zaman bu yöntemlerde fayda sağlandığına dair geri dönüşler hem hastalar hem de doktorlardan sıkça alınmaktadır. Özellikle kronik hastalıkları olan hastaların yalnız başına bu uygulamaları almalarının yanında ilaç tedavisine ek olarak da doktor kontrolünde uygulanması yapılmaktadır. Yüzyıllık bir geçmişe sahip bu tedavi yöntemleri bizim ülkemizde de kullanılmaktaydı. Örneğin Osmanlı döneminde ruhsal hastalıkların tedavisinde müzik ile tedavi ve aromaterapinin ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır.

Günümüzde çoğu Batı toplumlarında olduğu gibi ülkemizde de tamamlayıcı tıbba karşı ilginin artması nedeni ile suistimallerin ortadan kaldırılması adına bu hizmetlerin sağlık kuruluşları aracılığı ile yapılması ve kontrollü bir şekilde sağlık kuruluşlarında tamamlayıcı tıp üniteleri tarafında bu hizmetlerin verilmesi ile daha güvenilir hale gelmiştir. Sağlık hizmetleri bir bütün olarak yürütüldüğü zaman daha olumlu geri dönüşler olmaktadır. Farklı toplumlarda farklı tamamlayıcı tedavi yöntemleri daha sıklıkla tercih edilebilir. Bazı ülkeler bazı yöntemleri daha sıklıkla kullanmakta, bazılarında belli yöntemlerde tarihten gelen uzmanlıktan kaynaklı popülerlik bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da en eski geleneksel tıp yöntemi olarak kabul edilen tamamlayıcı tıp yöntemleri modern tıbba tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Belli bir bilgi ve tecrübe ile günümüze kadar aktarılan bu yöntemler doğru ellerde ve doğru merkezde uygulanması ve geleneksel tamamlayıcı tıp üniteleri tarafından geliştirilerek uygulamanın gelecek kuşaklara aktarılması için AR-GE çalışmalarını da yürütülerek bu yöntemlerden daha fazla fayda alınması sağlanmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından uygulanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp üniteleri ile modern tıbba destek olacak şekilde tedavi imkanları bulunmaktadır. Fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması ve tamamlanması adına hiçbir yan etkisi bulunmayan tamamlayıcı tıp hizmetlerine sağlık merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.