Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
9 Eylül Üniversitesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005
Mesleki Deneyim
Karaman Özel Selçuklu Hastanesi
Ilgın Devlet Hastanesi