Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2003
Mesleki Deneyim
Özel Lokman Hekim Hastaneleri 2018 -2020
Özel Muş Şifa Hastanesi 2018
Modern Tıp Merkezi 2008-2011
Hekim Sinan Tıp Merkezi 2007-2008
Askeri Hastane 2003-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Hipertansiyon
Kolesterol
Kalp hastalıkları
Diabetes mellitus
Tiroid bezi hastalıkları
Mide bağırsak hastalıkları
Kabızlık
İshal
Kansızlık

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar