Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996-2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları-2004-2009


Mesleki Deneyim


İdari Görevler : 2010-2015 yılları arasında Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesinde 5 yıl süren hastane yöneticiliği


Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel Yayınlar

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri :  Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Eşzamanlı Kemoradyoterapiye Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Katkısı' isimli tezim bulunmaktadır

Yayınlar


1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ' Can LMWH improve the outcame of patients with inoperabl stage III non-small cell lung cancer' isimli 1 adet makalem bulunmaktadır. 

2.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   Ulusal bilimsel toplantılarda ; 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresinde sunulan, 'Kırkbeş yaş altı meme kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi ; 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresinde sunulan, 'Osteosarkomda CDDP+Doxorubicin kombinasyonunun etkinliği, tek merkez deneyimi' ; XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde sunulan, 'Erkek meme kanseri vakalarımızın retrospektif değerlendirilmesi' ; XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde sunulan, 'Gastrointestinal sistem lenfoması, tek merkez deneyimi' ; XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde sunulan, ' Erken evre mide kanseri olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi' ve 'Periton mezotelyomalı olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi ' başlıklı 6 adet yazılı bildirim mevcuttur.