Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Tıbbi İlgi Alanları
Böbrek Nakli