Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  / 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1998-2002
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi / 2011-
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği / 2002-2011
Besni – Sarıyaprak Sağlık Ocağı Tabipliği, Adıyaman / 1994-1998
Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet
Tiroid

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası yayınlar
*Evaluation of cognitive functions and the related factors in 50-80 year type 2 diabetic subjects
Mustafa Temizel, Meral Mert, Hakan Yanar, Yucel Arman, Kadem Arslan, Feride Alakus, Ebru Ayozturk Velioglu
Int J Diabetes Dev Ctries (2013) 33:71-74 DOI 10.1007/s13410-013-0126-2
*Evaluation of the weight-increasing effects of biphasic analog and regular NHP insulin mixtures in patients with Type 2 diabetes mellitus
Temizel M, Mert M, Bozbey C, Arman Y, Cevizci E, Altintaş N, Cetin Ölek A
J Diabetes. 2010 Dec;2(4):250-5. doi: 10.1111/j.1753-0407.2010.00080.x.
*A cross-sectional study to evaluate metabolic and demographic factors affecting cognitive function among low educated internal medicine outpatients
Feride Alakus, Serife A.Helvaci, Mustafa Temizel, Yucel Arman
Neurosciences (Riyadh). 2017 Jan;22(1): 38–43. doi:10.17712/nsj.2017.1.20160259
*Screening for Cushing’s syndrome in obese type 2 diabetic patients and the predictive factors on the degree of serum cortisol suppression
Meral Mert, Mustafa Temizel, Selahattin Erol, Yucel Arman, Kadem Arslan, Feride Alakus, Ebru Ayozturk Velioglu
Int J Diabetes Dev Ctries (2012) 32:199-202 DOI 10.1007/s13410-012-0091-1
*Serum resistin and insulin-like growth factor-1 levels in patients with hypothyroidism and hyperthyroidism
Eke Koyuncu C, Turkmen Yildirmak S, Temizel M, Ozpaçacı T, Gunel P, Cakmak M, Ozbanazi YG
J Thyroid Res. 2013;2013:306750. doi: 10.1155/2013/306750. Epub 2013 Feb 24.
*Serum visfatin and fetuin-a levels and glycemic control in patients with obese type 2 diabetes mellitus
Gunduz FO, Yildirmak ST, Temizel M, Faki Y, Cakmak M, Durmuscan M, Sezgin F.
Diabetes Metab J. 2011 Oct;35(5):523-8. doi: 10.4093/dmj.2011.35.5.523. Epub 2011 Oct 31.
*Liver abscess due to Yersinia bacteremia in a well-controlled type 1 diabetic patient
Mert M, Kocabay G, Ozülker T, Temizel M, Yanar H, Uygun O, Ozülker F, Arman Y, Cevizci E, Olek AC.
Endokrynol Pol. 2011;62(4):357-60

Uluslararası kongrede sözlü sunum
*The relationship between albuminuria and serum Cystatin C in patients with Type 2 Diabettes Mellitus not having renal dysfunction
Mustafa Temizel, Serhat Karadağ, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek, Metin Acar
No125, 10th Meeting of the Mediterranean Group fort he Study of Diabetes, April 26-29, 2007
Uluslararası Kongrede poster:
*The frequency of refractory hypertension: Okmeydanı scanning
M.Temizel, Y.Sahinkaya, Y.Arman, S.Karadağ, A.Yavuz, E.Cevizci, M.Acar
PP-30,Third Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerozis, April 05-09 2006
*Cardiometabolic Parameter Changes with SibutramineTheraphy Related with Decreased Antropometric Measurements in Diabetic and Nondiabetic Obese Women
Yasemin Sahinkaya, Meral Mert, Mustafa Temizel, Mustafa Ergul, Yucel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek
2729-PO, DİABETES Abstract Book, 68th Scientific Sessions, 2008, San Francisco, CA
*The association of refractory hypertention with body mass index
M.Temizel,Y.Şahinkaya, F.Karamahmutoğlu, Y.Arman, M.Mert, E.Cevizci, A.Yavuz, D.Arslan, A.Ç.Ölek
PS14/THU/14, HYPERTENSİON Abstract Book, Berlin 2008
*The İmpact of Diabetes Onset Age on The Time to Microvasculer Complication Development in Type 1 and Type 2 Diabetic Patients
M.Temizel, Y.Sahinkaya, K.Buyuran, E.Onuker Basaran, M.Mert, Y.Arman, E.Cevizci, A.Olek, The 2nd World Congress on CODHy, Barcelona 2008
*The Efficacy of Sibutramine on Fat Mass of Diabetic and Nondiabetic Obese Women with Bioelestrical İmpedance Analysis The 2nd World Congress on CODHy, Barcelona 2008
*Do sCD146 Levels İndicate Microanjiopathy in Type 2 Diabetic Patients?
Yasemin Sahinkaya, Mustafa Temizel, Meral Mert, Yucel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Olek
2185-PO, DİABETES Abstract Book, 69th Scientific Sessions, 2009, New Orleans, LA
*The Affect of Vacuum Assisted Closure on the Quality of Life in Patients with Diabetic Foot
Meral Mert, Oguzhan Karatepe, Ismail Eken, Orcun Unal, Mustafa Temizel
1116-PO, DİABETES Abstract Book, 69th Scientific Sessions, 2009, New Orleans, LA
*The Comparison of Threatment Response of Diabetic and Non-Diabetic Adhesive Capsulitis to Physical Therapy
Meral Mert, Leyla Kılıc Atakanlı, Mustafa Temizel
2159-PO, DİABETES Abstract Book, 69th Scientific Sessions, 2009, New Orleans, LA
*Serum Visfatin and Fetuin-A Levels and Glycemic control in patients with obese type 2 diabetes mellitus
Oztop Gunduz,F; Turkmen Yıldırmak, S; Temizel, M; Faki, Y; Sezgin,F
P-028, XXXII Nordic Congress,Medical Biochemistry, 2010, Oslo Norway
*Serum Resistin and Insulin-like Growth Factor-I Levels in Patients With Hypothyroidism and Hyperthyroidism
Eke Koyuncu,C.; Turkmen Yildirmak, S.; Temizel, M.; Ozpaçacı, T.; Gunel, P
Poster 0499, 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin 2011

Yurtiçi Yayınlar
*Diabettes Mellituslu Bir Hastada Rinoserebral Mukormikozis İnfeksyonu
M.Özer,M.Acar,M.Mert,E.Akıncı,Y.Bayır,M.Temizel,E.Cevizci
Okmeydanı Tıp Dergisi: 15: 111-114, 1998
*Acil Şartlarda Supraventriküler Taşikardilerin (SVT) Tedavisinde Verapamil ve Metoprololün Karşılaştırılması
M.Acar,M.Mert,Y.Bayır,M.Temizel,E.Akıncı,Y.Arman,E.Cevizci,A.Ç.Ölek,M.Özer
Okmeydanı Tıp Dergisi: 16: 13-15 ,1999
*TÜMAR ( Türkiye Akut Miyokard İnfarktüsü Araştırması) 1999
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi adına çalışmaya katılımcılar: Mustafa Temizel, Derya Kayaş , Meral Mert
*Bir Olgu Nedeniyle Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Akut Formda Budd-Chiari Sendromu
M.Temizel, M.Korkmaz, M.Mert, O.Durmaz, Y.Arman, E.Cevizci, A.Ç.Ölek, M.Acar
MN Klinik Bilimler&Doktor Cilt:7 Sayı:3 1319-321, 2001
*Hipertansif AcillerinTedavisinde Diltiazem İnfüsyonunun Yeri
M.Mert,E.Cevizci,M.Temizel,Y.Bayır,O.Durmaz,Y.Arman,M.Tektaş,M.Korkmaz,M.Ergül,M.Acar
MN Kardiyoloji: Cilt:9 / No:4 – 277 , 2002
*1999 Yılı SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Akut Koroner Sendrom Tarama Çalışması ve Türkiye Akut Miyokard İnfarktüsü Araştırması ( TÜMAR ) İle Karşılaştırmalı Sonuçları
M.Mert,M.Korkmaz,Y.Bayır,M.Temizel,O.Durmaz,E.Cevizci,Y.Arman,M.Tektaş,M.Ergül,A.Ç.Ölek,M.Acar
Okmeydanı Tıp Dergisi:Cilt:19 Sayı 1: 4-7 , 2002
*Bir Diabetes insipidus olgusu:Tanı ve tedavisiz 25 yıllık öykü
Mustafa Temizel, Yücel Arman, Meral Mert, Ertan Cevizci, Müge Korkmaz , Metin Acar
Endokrinolojide Yönelişler: Cilt:12 , Sayı 4 , Ağustos 2003
*Akut Miyokard İnfarktüsünde Serum Homosistein Düzeyi
Mustafa Temizel, Meral Mert, Müge Korkmaz, Metin Acar
MN Kardiyoloji: Cilt/Yıl 10 Sayı 6 ,430-435 , 2003
*Diyabetik Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
Meral Mert, Mustafa Tektaş, Mustafa Temizel, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Müge Korkmaz, Metin Acar, Yasemin Şahinkaya, Ahmet Yavuz, Pınar Kepekçi, Taner Yıldırmak
Diabet Bilimi Cilt 2, Sayı 4, Temmuz 2003
*The Level of Ferritin in Diabetic and Nondiabetic Patients with Acute Myocardiyal İnfarction
Meral Mert, Müge Korkmaz, Mustafa Temizel, Metin Acar
Turk J Med Sci: 35 (2005) 25-34
*Dirençli Hipertansyon Sıklığı: Okmeydanı Taraması
Mustafa Temizel, Yücel Arman, Yasemin Şahinkaya, Ahmet Yavuz, Serhat Karadağ, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek, Metin Acar
MN Kardiyoloji Cilt:14 Sayı 1 2007
*Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Yeni Nesil Mix Analog İnsulinlerin Kilo Aldırıcı Etkilerinin Karşılaştırılması
Yücel Arman, Mustafa Temizel, Meral Mert, Murat Yıldırım, Ertan Cevizci, Feride Alakuş, Kadem Aslan, Ebru Ayöztürk Velioğlu
Endokrinolojide Yönelişler: Cilt:19 , Sayı 4 , Ağustos 2010

Yurt içi kongrede poster
*Akut hipertansif krizlerin tedavisinde intravenöz Diltiazemin etkisi
Ertan Cevizci, Metin Acar, Mustafa Temizel, Meral Mert, Osman Durmaz, Mustafa Tektaş, Yavuz Bayır, A.Çetin Ölek
P-07, I.Ulusal İç Hastalıkları Kogresi, 03-07 Kasım 1999
*Akut miyokard infarktüsünde serum homosistein düzeyi
Ertan Cevizci, Mustafa Temizel, Meral Mert, Osman Durmaz, Yavuz Bayır, Yücel Arman, Mustafa Tektaş, Ertuğrul Akıncı, Melek Özer, A.Çetin Ölek, Metin Acar
P-20, I.Ulusal İç Hastalıkları Kogresi, 03-07 Kasım 1999
*Supraventriküler taşikardi vakalarında intravenöz Verapamil ve Metoprolol’ün karşılaştırılması
Meral Mert, Yavuz Bayır, Mustafa Temizel, Ertan Cevizci, Yücel Arman, Melek Özer, Ali Çetin Ölek, Metin Acar
P-21, I.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 03-07 Kasım 1999
*Akut Hipertansif krizlerin tedavisindeintravenöz Diltiazemin etkisi
Ertan Cevizci, Metin Acar, Mustafa Temizel, Meral Mert, Osman Durmaz, Mustafa Tektaş, Ali Çetin Ölek
P-10, I.Ulusal Hipertansyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 26-30 Mayıs 1999
*Tip 2 diyabetik renal disfonksyonu olmayan hastalarda albuminüri ile serum Cystatin C ilişkisi
Mustafa Temizel, Serhat Karadağ, Yasemin Şahinkaya, Yücel Arman, Ertan Cevizci
43.Ulusal Diyabet Kongresi, 09-13 Mayıs 2007
*Tip 2 diyabetik hastalarda, diyabet başlangıç yaşının mikrovasküler komplikasyon gelişme süresine etkisi
Mustafa Temizel, Kadir Buyuran, Yasemin Şahinkaya, Meral Mert, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek
PS27, 44.Ulusal Diyabet Kongresi, 28 mayıs-1 haziran 2008
*Türkiye’de Tip 2 Diyabetli Hastalarda Önerilen Glisemik Kontrol Düzeyleri ile Güncel Değerler Arasındaki Uyumsuzluk; Geriye Dönük Dosya Taraması Çalışmasından Veriler
Sema Akalın, Mustafa Kemal Balcı, Aytekin Oğuz, Akın Dayan, Mecdi Ergüney, Haluk Sargın, Mustafa Temizel, Yüksel Altuntaş, Hatice Sebila Dökmetaş, Rahime Özgür, Engin Güney, Sevim Güllü
SS06, 44.Ulusal Diyabet Kongresi, 28 mayıs-1 haziran 2008
*Tip 1 diyabetik hastalarda otoimmunite varlığının mikrovasküler komplikasyon gelişme süresine etkisi
Deniz Arslan, Mustafa Temizel, Yasemin Şahinkaya, Yücel Arman, Meral Mert, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek
SS05, 44.Ulusal Diyabet Kongresi, 28 mayıs-1 haziran 2008
*Dirençli hipertansyonun Vücut Kitle İndeksi ile ilişkisi
Mustafa Temizel, Fahri Karamahmutoğlu, Yasemin Şahinkaya, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Meral Mert, Ali Çetin Ölek
P189, 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008
*Özofagus tutulumu ile seyreden Chron hastalığı
Aysun Çakıllı, Fatma Laika Karabulut, Musta Temizel
PS-222, 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12-16 Kasım 2008,Adana
*Tip 2 diyabetik hastalarda karışım analog ve karışım regüler insulinlerin kilo aldırıcı etkilerinin değerlendirilmesi
Celal Bozbay, Mustafa Temizel, Meral Mert, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Yasemin Şahinkaya, Ali Çetin Ölek
PS 67, 45.Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009
*Obez tip 2 diyabetik hastalarda serum Ghrelin düzeyinin glisemik kontrol üzerine etkisi
Yılmaz Fakı, Mustafa Temizel, Meral Mert, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Yasemin Şahinkaya, Ali Çetin Ölek
PS 27, 45.Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009
*Obez tip 2 diyabetik hastalarda Cushing Sendromu sıklığı
Selahattin Erol, Meral Mert, Mustafa Temizel, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek
PS 26, 46.Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2010
*Oral antidiyabetik ve/veya tek doz bazal insulin ile hedefe ulaşamayan tip 2 diyabetli türk hastalarda bifazik insulin aspart 30’un (BIASP30) etkililiği ve güvenliği
Sema Akalın, Mustafa Temizel, Ramazan Sarı, Mecdi Ergüney, Güngör Akçay, Engin Güney, Ahmet Kaya, Abdulbaki Kumbasar, Sena Yeşil, Berrin Çetinarslan, Mert Özbakkaloğlu, Yüksel Altuntaş, H.Sebila Dökmetaş, Mesut Özkaya
PS 63, 46.Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2010
*Tip 2 diyabetik hastalarda oral antidiyabetik tedaviden insulin tedavisine geçiş süresi ve bu süreyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Ahmet Boyoğlu, Mustafa Temizel, Meral Mert, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Ali Çetin Ölek
PS 55, 46.Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2010
*Orta yaş tip 2 diyabetik erkeklerde serum testosteron ve gonadotropin düzeyleri
Aysun Çakıllı, Mustafa Temizel, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Kadem Aslan, Feride Alakuş, Tufan Tükek
SS 23, 47.Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs 2011
*Tip 2 diyabetik hastalarda düzeltilmiş QT aralığı ve kardiyovasküler sonlanım – 6 yıllık takip sonuçları
Remzi Yıldız, Mustafa Temizel, Meral Mert, Yücel Arman, Ertan Cevizci, Feride Alakuş, Kadem Aslan, Ebru Ayöztürk Velioğlu, Tufan Tükek
SS 03, 47.Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs 2011