Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?Vücut, genetik alt yapı ve büyüme-gelişme döneminden itibaren maruz kalınan çevresel faktörlerin etkisi altında şekillenir. Genetik ve çevresel faktörlerin altında bazı sağlık sorunları ortaya çıkabileceği gibi, kişinin vücut dokularında günlük hayat kalitesini olumsuz etkileyecek şekilde gelişme görülebilir. Bu anlamda, kadınlarda karşılaşılan rahatsızlıkların başında büyük ve yoğun meme dokusu gelişmesi gelir. Bu sorunun çözümünde sıklıkla başvurulan tedavi yöntemlerden biri meme küçültme ameliyatıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Meme küçültme ameliyatı, meme küçültücü cerrahi veya redüksiyon mamoplasti; memedeki fazla yağ dokusu, salgı bezi dokusu ve cilt dokusunun cerrahi bir operasyonla vücuttan çıkarılması işlemidir. Meme küçültme ameliyatı, büyük ve yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda kozmetik amaçlı uygulanabildiği gibi büyük meme dokusuna ikincil olarak ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarının giderilmesinde tedavi amaçlı olarak da uygulanabilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Neden Yapılır?

Meme dokusu, vücudun sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için kendi başına hayati bir göreve sahip değildir. Ancak meme dokusunun normal sınırlardan fazla bir hacme sahip olması, başta kas-iskelet sistemi problemleri olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açma riski taşır. Bununla birlikte bireylerde zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden bütüncül sağlığın sağlanması adına meme dokusunun ihtiyaca uygun şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyabilir. Bu koşullarda ise meme dokusunun makul ölçülerde azaltılması gündeme gelir.

Aşağıdaki durumlarda meme küçültme ameliyatı yapılması düşünülebilir:

 • Bireyi rahatsız edici görünüme bağlı olarak hayat kalitesinin psikolojik veya sosyal yönden olumsuz etkilenmesi,
 • Kronik tipte bel, sırt, omuz veya boyun ağrısı varlığı,
 • Meme dokusunun altındaki ciltte yaygın iltihaplanma, kızarıklık veya döküntü gelişmesi,
 • Büyük meme boyutuna bağlı göğüs bölgesindeki sinirlerde hasar veya fonksiyon kaybı,
 • Fiziksel aktivitede kısıtlılık.


Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme küçültme ameliyatı genel veya lokal anestezi altında uygulanan bir cerrahi işlemdir. Ameliyat esnasında memeye ait yağ, bağ, salgı dokuları ile cilt dokusunun bir kısmı cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılır. Bu operasyonda liposuction gibi yöntemlerle fazla yağ dokusu özel olarak da alınabilir. Dokuların çıkarılma işlemi genellikle ciltte yapılan belirli kesiler altından gerçekleştirilir.

Cilt kesileri, gelecekte çok belirgin iz bırakmaması amacıyla meme dokusunun hemen altından, kolaylıkla görülemeyecek ve kozmetik yönden estetik olarak iyileşmesine imkan verecek şekilde açılır. Bunun yanında, meme dokusuna uygun şekil ve boyutun verilmesi ve mevcut meme ucu dokusunun korunması adına meme ucu çevresine de kesi yapılması gerekebilir. Belirlenen meme dokularının alınmasının ardından kesiler uygun şekilde kapatılarak memeye son şekil verilir. Bazı durumlarda meme ucunun anatomik yerleşimi memenin son boyutunda estetik yönden kötü görünebileceğinden, meme ucu dokusu ek cerrahi işlemler yardımıyla memenin daha yukarı kısımlarına taşınabilir.

Ameliyat sonrası her iki memede simetrik olacak şekilde boyut ve şekil verilmesi hedeflenir. Ancak cerrahi kesi bölgelerin iyileşme sürecinin farklı seyretmesi nedeniyle ameliyat sonrasında asimetrik görünüm gelişmesi riski söz konusudur. Bu ise ek cerrahi girişimlerin yapılmasını gerektirebilir. Ameliyat sonrasında meme ucu dokusunda bir miktar küçülme olabilir. Ameliyatta yapılan cerrahi kesi yerleri küçülse de tamamen ortadan kaybolmaz ve bir miktar iz bırakarak iyileşir.

Meme Küçültme Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Meme küçültücü cerrahi, genel veya lokal anestezi altında uygulanan küçük çaplı girişimsel bir işlemdir. Bu anlamda, cerrahi sırasında ve sonrasında çeşitli komplikasyonların gelişebilmesi açısından bazı riskler mevcuttur. Bu riskler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Ameliyat bölgesinde kanama veya morarma,
 • İşlem bölgesinin iz bırakarak iyileşmesi,
 • Cerrahi esnasında sinir dokuların zarar görmesine bağlı meme cildinde veya meme ucu cildinde his kaybı, karıncalanma, uyuşma,
 • Emzirmenin zorlaşması veya emzirme fonksiyonunun kaybı,
 • İki meme arasında boyut veya şekil farklılığı meydana gelmesi, asimetrik görünüm olması, ek cerrahi girişim ihtiyacının gelişmesi,
 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişmesi,
 • Uygulanan anesteziye bağlı görülebilen alerjik reaksiyonlar, kalp-damar sistemi veya solunum sistemi ile alakalı komplikasyonlar,
 • Kronik hastalığı olan kişilerde, ameliyat sonrası dönemde altta yatan hastalığa yönelik semptomların veya rahatsızlıkların ortaya çıkması.


Ameliyat Öncesinde Nasıl Hazırlık Yapılmalıdır?

Meme küçültme ameliyatı, sağlık nedeniyle yapılan diğer cerrahi prosedürlerde olduğu gibi özel bir hazırlık sürecini beraberinde getirir. Hazırlık sürecindeki aşamalara dikkat edilmesi, ameliyat başarısını artırdığı gibi ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek muhtemel komplikasyonların önlenmesi adına oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda, meme küçültme ameliyatı öncesi aşağıda sıralanan hazırlık aşamalarına dikkat edilmesi gerekir:

 • Hastanın tıbbi öyküsünün detaylı alınması ve ayrıntılı fizik muayene yapılarak ameliyat bölgesinin ve genel vücut sağlığının değerlendirilmesi,
 • Hastanın meme boyutu ve şekline yönelik beklentilerinin belirlenmesi,
 • Hastaya işlem hakkında bilgi verilerek ameliyat esnasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar yönünden detaylı bilgilendirme yapılması,
 • Cerrahi öncesi meme dokularının fotoğrafının çekilmesi, kıyaslanması ve boyutlarının ölçülerek işlem hattının çizilmesi, ameliyat planının yapılması,
 • Uygulanacak anestezi türüne karar verilmesi,
 • Hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi adına kan ve görüntüleme tetkiklerinin planlanması, sonuçlarına göre ameliyat öncesi tedbirlerin alınması,
 • Hastanın çeşitli sağlık sorunlarına yönelik kullandığı kan sulandırıcı türünden ilaçların ameliyattan belirli süre önce kesilmesi veya alternatif ilaç tedavileriyle değiştirilmesi.


Bunlara ek olarak;

 • Antienflamatuvar ilaçlar, tiroit ilaçları gibi medikal tedavilerin ameliyat öncesi dönemde düzenlenmesi gerekebilir.
 • Özellikle meme kanseri gibi sağlık sorunlarının detaylı değerlendirilmesi adına, işlem öncesi bazal mamografi ölçümü yapılması gerekebilir.


Kimler Meme Küçültme Ameliyatı Olabilir?

Meme küçültme ameliyatı uygulamasında ameliyat ihtiyacının çok iyi belirlenmesi gerekir. Hastanın istek ve beklentilerinin yanında hekimin hasta hakkındaki değerlendirmesi de ameliyat kararında belirleyicidir. Özellikle aşağıda özetlenen koşulların varlığında ameliyat kararının hemen verilmemesi ve ertelenmesi gerekebilir:

Obezite

Vücut ağırlığının normalin çok üstünde olduğu obezite hastalarında tüm vücutta olduğu gibi meme dokusunda da yağ miktarında artış söz konusudur. Bu hastalarda, meme küçültücü cerrahi öncesi hastanın kilo vermesine yönelik yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Kilo vermeyi planlayan hastaların ise kilo kaybı sonrası meme boyutları açısından yeniden değerlendirilmesi önemlidir. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenerek diyet uygulandığı, düzenli egzersiz programına başlayan hastalarda meme küçültme ameliyatının uygulanması tatmin edici sonuçlar doğurmayabilir.

Ergenlik

Meme küçültme cerrahisinin uygulanması için belirli bir yaş kriteri bulunmamaktadır. Bununla birlikte meme gelişiminin devam ettiği ergenlik döneminde, meme dokusunun henüz tam olgunluğa ulaşmaması nedeniyle, erken dönemde ameliyat kararının alınması doğru değildir. Ameliyat sonrasında meme dokusunun büyüme devam edebilmesi veya cerrahi işleme ikincil olarak kozmetik açıdan kötü şekilde gelişim göstermesi gibi durumların önüne geçilmesi adına ergenliğin tamamlandığı kabul edilen yaşlarda hastaların tekrar değerlendirilerek cerrahi kararı alması uygundur.

Gebelik

Hamilelik döneminde, kanda artış gösteren östrojen ve progesteron gibi hormonların etkisine bağlı olarak meme dokusu aktif şekilde büyüme ve gelişme gösterir. Hamile olan veya gebelik planlayan hastalarda meme küçültücü cerrahi uygulanması bu sebeple istenen sonucu vermeyebilir. Bununla birlikte meme küçültme ameliyatı sırasında vücuttan çıkarılan bazı salgı bezlerinin yokluğu, memede süt üretimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ameliyat kararı alınmadan önce hastanın gelecekte gebelik planının olup olmadığının belirlenmesi önerilir.

Kronik Hastalıklar

Kalp yetmezliği, diyabet, böbrek hastalığı gibi bazı kronik hastalıkların varlığında, meme küçültme ameliyatı sonrası belirli komplikasyonların gelişme riski artar. Bu gibi hastalıklar nedeniyle cerrahi sırasında hastaların yaşamı tehdit edici durumlara uğraması söz konusu olabilir. Bu nedenle, hastaların cerrahi kararı öncesi ek sağlık sorunları açısından detaylı incelenmesi ve gerekli hallerde mevcut hastalıkların tedavilerinin uygulanması gerekir.

Sigara ve Alkol

Sigara ve alkol kullanımı, hem doku hasarına yol açması hem de cerrahi sonrası komplikasyon gelişme riskini artırması nedeniyle ameliyat kararı öncesi değerlendirilmesi gereken bir başka kriterdir.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir? Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bireyi rahatsız edici görünümü ile hayat kalitesinin psikolojik veya sosyal yönden olumsuz etkilenmesi, kronik tipte bel, sırt, omuz veya boyun ağrısı varlığı,

Gelecekte çok belirgin iz bırakmaması amacıyla meme dokusunun hemen altından, kolaylıkla görülemeyecek ve kozmetik yönden estetik olarak iyileşmesine imkan verecek şekilde kesiler açılmaktadır.

Prof. Dr.
Mehmet Karabulut
Genel Cerrahi
MEDICANA ATAKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 19.04.2022 10:15
Son Güncelleme: 27.01.2024 12:25
Oluşturan: Mehmet Karabulut
+A A-

İlgili Bölüm Hekimleri